Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

20 -24 Αυγούστου: Διακρατική Συνάντηση Νέων στο πλαίσιο του “You(th) in the Center”


Από τις 20 έως και τις 24 Αυγούστου 2018 έγινε η τελική διακρατική συνάντηση 55 νέων από 4 χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία) στη Λάρισα, στο προγράμματος Δομημένου Διαλόγου «You(th) in the Center».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ και υλοποιήθηκε με τη στήριξη της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας (Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης). Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός δικτύου νέων και οργανώσεων. Σκοπός των διοργανωτών ήταν η βελτίωση των συνθηκών για τη συμμετοχή των νέων στα κοινά (ενεργός πολιτειότητα), ιδίως όσων έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 15 μηνών, από Ιούνιο 2017 μέχρι και Αύγουστο 2018.

Τι ήταν το “You(th) in the Center”;

Η ενεργή συμμετοχή των νέων συνίσταται στην ευκαιρία που έχουμε ως νέοι-ες να κατανοήσουμε στην πράξη την έννοια της δημοκρατίας και της υπευθυνότητας, ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις που αφορούν τις δημοκρατικές αξίες, τα ανθρώπινα και κοινωνικά μας δικαιώματα. Έτσι, θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των δημοκρατικών δομών στις χώρες μας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση της διαφθοράς και στην ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στόχευε μεταξύ άλλων στο να:

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

12 Αυγούστου: Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας - Ασφαλείς χώροι για τη νεολαία | International Youth Day - Safe Spaces for Youth.


Tο θέμα της Διεθνούς Ημέρας Νεολαίας 2018 είναι "ασφαλείς χώροι για τη νεολαία"

Οι νέοι χρειάζονται ασφαλή χώρους όπου μπορούν να συναντηθούν, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντά τους, να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να εκφράζονται ελεύθερα. Ενώ υπάρχουν πολλοί τύποι χώρων, οι ασφαλείς χώροι εξασφαλίζουν την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια της νεολαίας. 

Οι ασφαλείς χώροι, όπως οι δημόσιοι χώροι, επιτρέπουν στη νεολαία να συμμετάσχει σε θέματα διακυβέρνησης. οι δημόσιοι χώροι παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες αναψυχής στην κοινότητα. ψηφιακοί χώροι βοηθούν τη νεολαία να αλληλεπιδρά ουσιαστικά διασυνοριακά με όλους · και οι σωστά προγραμματισμένοι φυσικοί χώροι μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών διάφορων νέων, ιδιαίτερα εκείνων που είναι ευάλωτοι στην περιθωριοποίηση ή τη βία.

https://youtu.be/cXl6_J-BifM

Εξασφαλίζοντας ότι οι ασφαλείς χώροι είναι περιεκτικοί, οι νέοι από διαφορετικό υπόβαθρο, ειδικά εκείνοι που βρίσκονται εκτός της τοπικής κοινότητας, πρέπει να είναι βέβαιοι για σεβασμό και αυτοπεποίθηση. Σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών ή συγκρούσεων, για παράδειγμα, η νεολαία μπορεί να μην έχει το χώρο να εκφράζεται πλήρως χωρίς να αισθάνεται άβολα ή ανεπιθύμητα. Ομοίως, χωρίς την ύπαρξη ασφαλούς χώρου, οι νέοι από διαφορετική φυλή / εθνικότητα, φύλο, θρησκευτική συνύπαρξη ή πολιτισμικό υπόβαθρο μπορεί να αισθάνονται εκφοβισμένοι να συνεισφέρουν ελεύθερα στην κοινότητα. Όταν οι νέοι έχουν ασφαλείς χώρους να συμμετάσχουν, μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής.

Η ατζέντα για την αειφόρο ανάπτυξη του 2030 , συγκεκριμένα ο στόχος 11 , τονίζει την ανάγκη για την παροχή χώρου προς μια αειφόρο αστικοποίηση χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, η Νέα Αστική Ατζέντα (NUA) επαναλαμβάνει την ανάγκη για δημόσιους χώρους για τη νεολαία που να τους επιτρέπουν να αλληλεπιδρούν με την οικογένεια και να έχουν εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ γενεών. Επιπλέον, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για τη Νεολαία (WPAY)που αποτελεί το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη της νεολαίας, δίνει προτεραιότητα στην παροχή «δραστηριοτήτων αναψυχής» ως ουσιώδους σημασίας για την ψυχολογική, γνωστική και σωματική ανάπτυξη των νέων. Καθώς όλο και περισσότερη νεολαία αναπτύσσεται σε έναν τεχνολογικά συνδεδεμένο κόσμο, επιδιώκουν να εμβαθύνουν σε πολιτικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα και η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα σε ασφαλείς χώρους καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη για να γίνει αυτό πραγματικότητα.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΕΔΩ ΕΔΩ
--------------------
Οι ΦτΦ προετοιμάζουν

  • ένα πρόγραμμα με αρχικό τίτλο "Επανασύνδεση με τη φύση μέσα στην πόλη" με στόχευση οι νέοι να γνωρίσουν τη φύση κοντά στις σπουδές τους, στο χώρο τους ...
  • γνωρίζω διεκδικώ τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ/ AGENTA 2030

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Οι φωνές των νέων της Ευρώπης - Τι έχει σημασία για σένα? | Young Voices of Europe - WHAT MATTERS TO YOU?ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ? [ΚΛΙΚ]
Το Young Voices of Europe είναι ένα συμμετοχικό φωτογραφικό πρόγραμμα που συλλέγει τις απόψεις χιλιάδων νέων. 
  • Τι σας ενδιαφέρει; 
  • Θέλετε να πείτε την ιστορία σας και να μιλήσετε για λύσεις; 
Συμμετέχετε στο έργο φορτώνοντας την καλύτερη εικόνα και μήνυμα για την Ευρώπη. Μοιραστείτε την εμπειρία σας και ξεκινήστε μια συζήτηση γύρω από θέματα που σας ενδιαφέρουν!

WHAT MATTERS TO YOU?  [ΚΛΙΚ]
Young Voices of Europe is a participative photo project that collects the opinions of thousands of young people. 
  • What do you care about? 
  • Do you want to tell your story and talk about solutions? 
Participate in the project by uploading your best picture and message for Europe. Share your experience and start a conversation around issues that matter to you!

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Greenwashing - The Good, the Bad and the Ugly | Πράσινο ξέπλυμα - Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος


Διαβάστε το άρθρο δύο νέων εθελοντών του Διεθνούς Οργανισμού Νέοι Φίλοι της Φύσης/ International Young Naturefriends - αξίζει να διαβαστεί.. τροφή για σκέψη [ΕΔΩ]


Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Το όραμα της νεολαίας για το μέλλον της Ευρώπης | european youth forum

[Συνέχεια της ανάρτησης με ημερομηνία 15 Αυγούστου 2017 παρουσιάζουμε στα Ελληνικά τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας με θέμα "Το όραμα της νεολαίας για το μέλλον της Ευρώπης". Οι θέσεις που παρουσιάζονται έχουν ενδιαφέρον, μπορεί κάποιος να τις εκτιμήσει ουτοπικές, ωστόσο έχουν την αξία τους και μπορούν να αξιοποιηθούν ή και να εμπλουτιστούν και με άλλα θέματα. Αξίζει να υπογραμμιστεί η κριτική προς τους πολιτικούς "Οι ημέρες των πολιτικών που ασχολούνται με νέους ανθρώπους μέσω αποκλειστικά σκηνογραφικών συναντήσεων και φωτογραφιών έχουν τελειώσει."
Ας το ευχηθούμε να γίνει πραγματικότητα]

--------------------------------

Το όραμα της νεολαίας για το μέλλον της Ευρώπης
Οι νέοι της Ευρώπης έχουν ακούσει αρκετά ότι η γενιά μας θα ζήσει χειρότερα από τους γονείς μας. Η πραγματικότητα που δημιουργήθηκε για εμάς είναι αυτή στην οποία οι πόροι δαπανώνται με μη βιώσιμο τρόπο, στην οποία η δημόσια διακυβέρνηση γίνεται για να μας αποκλείει συστηματικά από αυτήν, και στην οποία αυτό που παλιά εννοούσαμε ανθρώπινα δικαιώματα, είναι πλέον προνόμια που μόνο λίγοι μπορούν να απολαύσουν. Πρέπει να συνεργαστούμε ως κοινωνία για να το διορθώσουμε αυτό και να επικεντρωθούμε στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος.
Εμείς, οι νέοι, θα στηρίξουμε αυτούς που συμβάλλουν και αυτούς που μπορούν να δεσμευτούν στο όραμά μας για το μέλλον της Ευρώπης.

Μια Ευρώπη για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές
Ως νέοι, θυμώνουμε με τις μη βιώσιμες καταναλωτικές συνήθειες, με το ότι τόσα πολλά τρόφιμα πηγαίνουν στα σκουπίδια, ενώ πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν από την πείνα, καθώς και με το ότι χρησιμοποιούνται, χωρίς να είναι απαραίτητο, τόσα πολλά πλαστικά, μολύνοντας τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας και καταστρέφοντας για πάντα τα ευαίσθητα οικοσυστήματα τους. Θυμώνουμε επειδή είμαστε η γενιά που ξεχνιέται από την πρόοδο. Το μέλλον μας και αυτό των παιδιών μας φαντάζει γκρίζο.

Στο όραμά μας για την Ευρώπη, η πολιτική ξεπερνά τα ατομικά συμφέροντα και βασίζεται σε αξίες και ιδανικά. Σε όλη την Ευρώπη, οι αποφάσεις για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία γίνονται με τρόπο που συμβάλλει στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη είναι πρωταρχικής σημασίας στην Ευρώπη που θέλουμε. Πρόκειται για μια Ευρώπη που βασίζεται σε δικαιώματα που δεν θεωρούνται σημαντικά μόνο από τις σημερινές, αλλά και από τις μελλοντικές γενιές.

Η Ευρώπη μας είναι αυτή που λειτουργεί σωστά για τους ανθρώπους και για ολόκληρο τον πλανήτη. Ο καθαρός αέρας, το νερό και οι αστικοί χώροι είναι τα δικαιώματά μας, τα οποία πρέπει να διατηρηθούν. Για να μπορέσουμε να ασκήσουμε αυτά τα δικαιώματα, οι πόλεις μας πρέπει να είναι πιο πράσινες, με τις δημόσιες μεταφορές να είναι οικονομικά προσιτές και με ποιοτικές ποδηλατικές εγκαταστάσεις. Η Ευρώπη μας είναι μια θετική δύναμη που δεν ζει εις βάρος του υπόλοιπου κόσμου, ούτε διαθέτει πρόσφορο έδαφος για την εξάπλωση της φτώχειας και των περιβαλλοντικών ζημιών.

Εμείς, νέοι, δεσμευόμαστε να κάνουμε προσωπικές θυσίες που είναι απαραίτητες ώστε να συμβάλουμε στο να καταστήσουμε αυτό δυνατό και να αλλάξουμε τις καταναλωτικές μας συνήθειες. Ωστόσο, περιμένουμε από όλους, ειδικά από πολιτικούς ηγέτες, να μας στηρίξουν και να αναλάβουν τη δική τους ευθύνη για τη φροντίδα του πλανήτη μας.

Μια δημοκρατική Ευρώπη
Εμείς οι νέοι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με πολιτικούς που απευθύνονται μόνο σε εκείνους που θα τους δώσουν τις περισσότερες ψήφους. Είναι δικαίωμα μας να ακουστεί αυτό. Οι ημέρες των πολιτικών που ασχολούνται με νέους ανθρώπους μέσω αποκλειστικά σκηνογραφικών συναντήσεων και φωτογραφιών έχουν τελειώσει.

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας - Hellenic National Youth Council | Πρόγραμμα για την ένταξη νέων από 15-24 ετών στην εκπαίδευση, κατάρτιση και στην αγορά εργασίας


Τεράστια στρατηγική συνεργασία του Ε.ΣΥ.Ν. για την υλοποίηση του Youth Guarantee στην Ελλάδα.

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας - Hellenic National Youth Council είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την στρατηγικής φύσεως συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικης Ασφάλισης και τον ΟΑΕΔ στην προώθηση και την υλοποίηση του:
"Υouth Guarantee: Three steps to finding a job” στη χώρα μας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται ήδη στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες και τα αποτέλεσμα του, ειδικά στις χώρες του Νότου, είναι πολύ ενθαρρυντικά.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργοποίηση και η ένταξη των νέων ηλικίας από 15-24 στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική εκπαίδευση, και την κατάρτιση ανάλογα με τα προσόντα και τις δεξιότητές τους.

Στις συγκεκριμένες ημερίδες - εκδηλώσεις θα υπάρξει συμμετοχή εργοδοτών, θεσμικών και εργοδοτικών φορέων, εκπροσώπων ευρωπαϊκών δικτύων, υπηρεσιακών παραγόντων υπουργείων κ.α.

Θα θέλαμε να συγχαρούμε το Υπουργείο Εργασίας Και Κοινωνικης Ασφάλισης και τον ΟΑΕΔ τόσο για την προσήλωση και την προσπάθεια υλοποίησης του Youth Guarantee στην Ελλάδα, όσο και για την άψογη συνεργασία μας μέχρι και σήμερα.

Σας περιμένουμε όλες και όλους, ώστε βήμα - βήμα να χτίσουμε το μέλλον που μας αξίζει.

Stay tuned..Σύντομα νεότερες πληροφορίες για αναλυτικά προγράμματα και προεγγραφές..