Αναρτήσεις

Συνεδρίαση των IYNF στη Γαλλία

8 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Διεθνούς Αλφαβητισμού (ILD)

12 Αυγούστου: Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας | International Youth Day

Η ελληνική αποστολή του προγράμματος EGAT (European Green Activist Training) στις Βρυξέλλες - Πορεία για την Ημέρα της Γυναίκας και το δυστύχημα στο Τέμπη

Internarional Day of Education | Διεθνής Ημέρα για την Εκπαίδευση & o 4ος Στόχος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη "ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Podcast: "There are not tourists on dead planet!" | Δεν υπάρχουν τουρίστες και τουρισμός σε έναν πεθαμένο πλανήτη

Νέοι Φίλοι της Φύσης | Παρουσίαση "Βιοποικιλότητα και Τουρισμός" - 10 Σεπτεμβρίου 2022

12 Αυγούστου: Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας | INTERNATIONAL YOUTH DAY

ΦτΦ & ΝΦτΦ: “There is no Tourism on a DEAD PLANET | Δεν υπάρχει Τουρισμός σε ένα πεθαμένο πλανήτη”

Οι ΝΕΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ συμμετέχουν στη συγκέντωση στο Σύνταγμα για την Προστασία της Φύσης | Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 στις 7:00μμ

European Green Academy - Οι Νέοι Φίλοι της Φύσης συμμετέχουν

Alternatibe Tourism in Mediterranean Regions/ ALMERE | Ο Εναλλακτικός Τουρισμός στις Περιοχές της Μεσογείου: Ερωτηματολόγιο – An Iceberg Model

Youth and Mantal Health - Συνάντηση νέων της Ευρώπης στην Αθήνα με την υποστήριξη των Νέων Φίλων της Φύσης [2]