Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Οι φωνές των νέων της Ευρώπης - Τι έχει σημασία για σένα? | Young Voices of Europe - WHAT MATTERS TO YOU?ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ? [ΚΛΙΚ]
Το Young Voices of Europe είναι ένα συμμετοχικό φωτογραφικό πρόγραμμα που συλλέγει τις απόψεις χιλιάδων νέων. 
  • Τι σας ενδιαφέρει; 
  • Θέλετε να πείτε την ιστορία σας και να μιλήσετε για λύσεις; 
Συμμετέχετε στο έργο φορτώνοντας την καλύτερη εικόνα και μήνυμα για την Ευρώπη. Μοιραστείτε την εμπειρία σας και ξεκινήστε μια συζήτηση γύρω από θέματα που σας ενδιαφέρουν!

WHAT MATTERS TO YOU?  [ΚΛΙΚ]
Young Voices of Europe is a participative photo project that collects the opinions of thousands of young people. 
  • What do you care about? 
  • Do you want to tell your story and talk about solutions? 
Participate in the project by uploading your best picture and message for Europe. Share your experience and start a conversation around issues that matter to you!