Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

12 Αυγούστου: Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας - Ασφαλείς χώροι για τη νεολαία | International Youth Day - Safe Spaces for Youth.


Tο θέμα της Διεθνούς Ημέρας Νεολαίας 2018 είναι "ασφαλείς χώροι για τη νεολαία"

Οι νέοι χρειάζονται ασφαλή χώρους όπου μπορούν να συναντηθούν, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντά τους, να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να εκφράζονται ελεύθερα. Ενώ υπάρχουν πολλοί τύποι χώρων, οι ασφαλείς χώροι εξασφαλίζουν την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια της νεολαίας. 

Οι ασφαλείς χώροι, όπως οι δημόσιοι χώροι, επιτρέπουν στη νεολαία να συμμετάσχει σε θέματα διακυβέρνησης. οι δημόσιοι χώροι παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες αναψυχής στην κοινότητα. ψηφιακοί χώροι βοηθούν τη νεολαία να αλληλεπιδρά ουσιαστικά διασυνοριακά με όλους · και οι σωστά προγραμματισμένοι φυσικοί χώροι μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών διάφορων νέων, ιδιαίτερα εκείνων που είναι ευάλωτοι στην περιθωριοποίηση ή τη βία.

https://youtu.be/cXl6_J-BifM

Εξασφαλίζοντας ότι οι ασφαλείς χώροι είναι περιεκτικοί, οι νέοι από διαφορετικό υπόβαθρο, ειδικά εκείνοι που βρίσκονται εκτός της τοπικής κοινότητας, πρέπει να είναι βέβαιοι για σεβασμό και αυτοπεποίθηση. Σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών ή συγκρούσεων, για παράδειγμα, η νεολαία μπορεί να μην έχει το χώρο να εκφράζεται πλήρως χωρίς να αισθάνεται άβολα ή ανεπιθύμητα. Ομοίως, χωρίς την ύπαρξη ασφαλούς χώρου, οι νέοι από διαφορετική φυλή / εθνικότητα, φύλο, θρησκευτική συνύπαρξη ή πολιτισμικό υπόβαθρο μπορεί να αισθάνονται εκφοβισμένοι να συνεισφέρουν ελεύθερα στην κοινότητα. Όταν οι νέοι έχουν ασφαλείς χώρους να συμμετάσχουν, μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής.

Η ατζέντα για την αειφόρο ανάπτυξη του 2030 , συγκεκριμένα ο στόχος 11 , τονίζει την ανάγκη για την παροχή χώρου προς μια αειφόρο αστικοποίηση χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, η Νέα Αστική Ατζέντα (NUA) επαναλαμβάνει την ανάγκη για δημόσιους χώρους για τη νεολαία που να τους επιτρέπουν να αλληλεπιδρούν με την οικογένεια και να έχουν εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ γενεών. Επιπλέον, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για τη Νεολαία (WPAY)που αποτελεί το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη της νεολαίας, δίνει προτεραιότητα στην παροχή «δραστηριοτήτων αναψυχής» ως ουσιώδους σημασίας για την ψυχολογική, γνωστική και σωματική ανάπτυξη των νέων. Καθώς όλο και περισσότερη νεολαία αναπτύσσεται σε έναν τεχνολογικά συνδεδεμένο κόσμο, επιδιώκουν να εμβαθύνουν σε πολιτικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα και η διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα σε ασφαλείς χώρους καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη για να γίνει αυτό πραγματικότητα.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΕΔΩ ΕΔΩ
--------------------
Οι ΦτΦ προετοιμάζουν

  • ένα πρόγραμμα με αρχικό τίτλο "Επανασύνδεση με τη φύση μέσα στην πόλη" με στόχευση οι νέοι να γνωρίσουν τη φύση κοντά στις σπουδές τους, στο χώρο τους ...
  • γνωρίζω διεκδικώ τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ/ AGENTA 2030