Αναρτήσεις

COP24 Κατοβίτσε | European Youth Forum | Οι νέοι άνθρωποι απαιτούν κλιματική δικαιοσύνη |

Η νεολαία στο κέντρο | YOU (TH) IN THE CENTER | Ένα βιβλίο για την πολιτική που αφορά τη νεολαία στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία και Σερβία

20 -24 Αυγούστου: Διακρατική Συνάντηση Νέων στο πλαίσιο του “You(th) in the Center”

12 Αυγούστου: Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας - Ασφαλείς χώροι για τη νεολαία | International Youth Day - Safe Spaces for Youth.

Οι φωνές των νέων της Ευρώπης - Τι έχει σημασία για σένα? | Young Voices of Europe - WHAT MATTERS TO YOU?