Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

12 August 2015 International Youth Day | Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας

The 2015 International Youth Day theme is Youth Civic Engagement. Youth Civic Engagement, a main goal of the United Nations System-Wide Action Plan on Youth (Youth-SWAP), seeks to promote young people’s effective inclusive civic engagement at all levels. There has been recent increasing attention and policy and programming focus on youth civic engagement by governments, UN entities, regional and multilateral organizations, CSOs, youth and researchers. 

On 12 August 2015, the UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) and the UN Development Programme (UNDP) with the support of the UN Inter-agency Network on Youh Development is organizing an event to commemorate International Youth Day under the theme Youth Civic Engagement. Find more information about theInternational Youth Day 2015 event here

International Youth Day 2015 Online Campaign #YOUTHDAY

The engagement and participation of youth is essential to achieve sustainable human development. Yet often the opportunities for youth to engage politically, economically and socially are low or non-existent.

More efforts are needed to raise awareness about the importance of youth civic engagement and its benefits to the individual and to society, including for sustainable development as well as resilience and wellbeing. The International Youth Day 2015 campaign aims at promoting civic engagement and participation of youth in politics and public life, so that young people can be empowered and bring a full contribution to society, development and peace. You can be part of these efforts! 

Learn more about the #YouthDay campaign here!Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είδαμε να έχει καταχωρηθεί κάποια εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας. Ας ελπίσουμε το επόμενο έτος, το 2016, να έχουμε οργανωθεί καλύτερα και να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε κάποια παρέμβαση για τα δικαιώματα της νεολαίας, τα προβλήματα, τις ευκαιρίες της Ελληνικής Νεολαίας.
ΝΦτΦ/ GRYNF