Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Albert Einstein "No problem can be solved from the same level of consciousness that created it"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου