Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Financialization of Nature - Χρηματιστικοποίηση της Φύσης

 
   Financialization of Nature - Χρηματιστικοποίηση της Φύσης

Short animated film about the takeover of nature by financial markets and the real alternatives coming up from the civil society.
An iniciative of SOMO, European Attac Network, Food&Water Europe, Friends of Earth, Amis de la Terre, Carbon Trade Watch, WEED, Ecologistas en Acción, Aitec and Campagna per la riforma della Banca Mondiale.
Produced by La Antena and AttacTV. Animated by desarme s.c.

Χρηματιστικοποίηση της Φύσης
(υπαγωγή της στη λογική των χρηματαγορών) 
Μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων σχετικά με τον σφετερισμό της Φύσης από τις χρηματαγορές και τις εναλλακτικές λύσεις που προτείνει η κοινωνία των πολιτών. Μια πρωτοβουλία των SOMO, Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΑTTAC, Food&Water Europe, Friends of the Earth, Amis de la Terre, Carbon Trade Watch, WEED, Ecologistas en Acción, Aitec και η Εκστρατεία Ενημέρωσης για τη Διεθνή Τράπεζα. Παραγωγή, La Antena and AttacTV. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου