Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

NAI στην τεχνολογία - ΟΧΙ στην ηλιθιότητα


"I fear the day that technology will surpass our human interaction.   
The world will have a generation of idiots."
 Albert Einstein


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου